• 18-4A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (21Kg/24h)

  850,00
 • 24-6A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (24Kg/24h)

  950,00
 • 30-16A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (33Kg/24h)

  1.120,00
 • 45-25A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (46Kg/24h)

  1.200,00
 • 60-38A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (65Kg/24h)

  1.500,00
 • 80-38A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (80Kg/24h)

  1.600,00
 • 120-65A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (130Kg/24h)

  2.000,00
 • 150-65A: PRODUTTORE DI GHIACCIO (155Kg/24h)

  2.100,00