• VETRINA GELATI 7 VASCHETTE – CM. 134XP72XH125 – ART. J 7 EXTRA

  1.685,00
 • VETRINA GELATI 9 VASCHETTE – CM. 166XP72XH125 – ART. J 9 EXTRA

  1.993,00
 • VETRINA GELATI 6 VASCHETTE – CM. 119XP68XH119 – ART. MIRABELLA C6G

  1.956,00
 • VETRINA GELATI 7 VASCHETTE – CM. 134XP68XH119 – ART. MIRABELLA C7G

  1.975,00
 • VETRINA GELATI 9 VASCHETTE – CM. 165XP68XH119 – ART. MIRABELLA C9G

  2.233,00
 • VETRINA GELATI 6 VASCHETTE CON VETRO CAMERA RISCALDATO – CM. 119XP68XH119 – ART. MIRABELLA H6G

  2.310,00
 • VETRINA GELATI 7 VASCHETTE CON VETRO CAMERA RISCALDATO – CM. 134XP68XH119 – ART. MIRABELLA H7G

  2.377,00
 • VETRINA GELATI 9 VASCHETTE CON VETRO CAMERA RISCALDATO – CM. 165XP68XH119 – ART. MIRABELLA H9G

  2.624,00